• Od 2012 roku prowadzę psychoterapię indywidualną w ramach prywatnej praktyki psychologicznej
  • Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie
  • Obecnie współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Stowarzyszeniu „SOS dla Rodziny” w Szczecinie, świadcząc pomoc z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej.
  • Odbyłam również staż zawodowy na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w SPS „ZOZ” Zdroje w Szczecinie oraz Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Pracując przestrzegam zasad Kodeksu etycznego psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.