Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Martyna Agacińska-Młynarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia Martyna Agacińska-Młynarczyk, adres: ul. bł. Wincentego Kadłubka 30A/8, 71-521 Szczecin; NIP: 9860190163, REGON: 321278050, gabinet@psycholog-szczecin.com.pl; tel. +48 512 173 940.

II Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez administratora to imię i nazwisko pacjenta, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku wystawienia faktury na rzecz pacjenta – dane, które się na niej znajdą.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Kontaktowania się z pacjentami, ustalania terminów konsultacji/sesji – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji usług świadczonych na rzecz klientów (art. 6 ust. 1b RODO);
 2. Podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
 3. Windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).

III Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług będą przechowywane przez okres trwania terapii, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z ich świadczenia oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

IV Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia Martyna Agacińska-Młynarczyk, adres: ul. bł. Wincentego Kadłubka 30A/8, 71-521 Szczecin, bądź drogą elektroniczną na gabinet@psycholog-szczecin.com.pl. Administrator ma prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość osoby składającej wniosek.

V Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić kontakt z pacjentem.

 

VI Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

VIII Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom.