Psychoterapia Szczecin

Psychoterapia jest to forma leczenia zaburzeń psychicznych oraz rozwoju osobowości bazująca na leczniczym oddziaływaniu relacji terapeutycznej.

Jako terapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym.

W oparciu o relację terapeutyczną, jaka tworzy się pomiędzy terapeutą a pacjentem możliwe staje się uświadomienie sobie treści, które do tej pory były poza świadomością oraz zapoczątkowanie długotrwałego procesu zmian w strukturze osobowości, pociągającego za sobą zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym zakłada długotrwały kontakt umożliwiający nawiązanie leczniczej relacji terapeutycznej.

Ma formę regularnych spotkań prowadzących do określonego wcześniej celu.

Udział w terapii jest zawsze dobrowolny! opiera się na wewnętrznej motywacji pacjenta i jego chęci zmiany.

Pierwsze spotkanie ( ok 3-4 sesje) ma formę konsultacji. Kończy się zawarciem kontraktu terapeutycznego, ustaleniem wstępnych celów terapii oraz warunków współpracy.

Zazwyczaj sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu w ustalonym wcześniej stałym terminie i trwają 50 minut. Opierają się na zasadzie otwartości, szczerości i dyskrecji.

Każdy proces terapeutyczny jest superwizowany przez doświadczonych superwizorów związanych z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.