Poradnictwo psychologiczne / Wsparcie w kryzysie

Jest to forma pomocy, której celem jest doraźna pomoc w radzeniu sobie z obecnymi trudnościami. W ramach poradnictwa psychologicznego można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji życiowej, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania i rozważyć wspólnie z psychologiem najkorzystniejsze rozwiązania.

W odróżnieniu od psychoterapii ta forma pomocy nie ma na celu leczenia przyczyn problemów lecz doraźną pomoc w przeżywanych trudnościach.