Konsultacja psychologiczna / psychoterapeutyczna

Jest to forma pomocy (przeważnie od jednego do kilku spotkań z psychologiem/ terapeutą), której celem jest przyjrzenie się napotykanym trudnościom, wstępna diagnoza psychologiczna oraz nakreślenie obszarów do ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej.