Rodzaje pomocy

Specjalizuję się w pomocy osobom, które doświadczają trudności życiowych, utraciły dotychczasowy sens życia, znajdując się w sytuacji kryzysu psychologicznego poszukują wsparcia i lepszego zrozumienia siebie i swoich problemów.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną m.in. w zakresie, zaburzeń emocji i nastroju, zaburzeń nerwicowych i osobowości, odczuwanych zaburzeń psychosomatycznych, trudności wynikających z doświadczania kryzysu, problemów w relacjach interpersonalnych, przeżywanej utraty.