O mnie

mgr Martyna Agacińska-Młynarczyk

KWALIFIKACJE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym.

  • Ukończyłam psychologię stosowaną Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii PsychodynamicznejKrakowskiego Centrum Psychodynamicznego (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
  • Odbyłam kurs doskonalący „Psychoterapia Praktyczna”w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
  • Ukończyłam cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzony przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń „ARCAN”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

DOŚWIADCZENIE

  • Doświadczenie kliniczne zdobyłam odbywając staż na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w SPS „ZOZ” Zdroje w Szczecinie oraz praktyki na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie.
  • Pracowałam w  Stowarzyszeniu „SOS” dla Rodziny i Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie, świadcząc pomoc z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej.
  • Prowadziłam również warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki oraz psychoedukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych współpracując z Małopolskim Centrum Profilaktyki
  • Obecnie współpracuję z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie. Jestem również członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach.

CERTYFIKATY I DYPLOMY