Konsultacja psychologiczna / psychoterapeutyczna

170 zł / 50 min

Interwencja w kryzysie

170 zł / 50 min

Sesja psychoterapii

170 zł / 50 min